Logo Firma Produkcyjno Handlowa Woźniak

Firma Produkcyjno Handlowa Woźniak

projekty unijne


 


 


FPH Woźniak projekty unijne

Zrealizowano i zakończono Projekt - Poprawa efektywności energetycznej budynków firmy FPH WOŹNIAK

Firma Produkcyjno-Handlowa „WOŹNIAK” Krzysztof Woźniak zrealizowała i zakończyła projekt pt. „Poprawa efektywności energetycznej budynków firmy FPH WOŹNIAK Krzysztof Woźniak” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Oś P.5 Efektywność Energetyczna i Gospodarka Niskoemisyjna Działanie 5.1.

Celem projektu było osiągniecie wysokiej efektywności energetycznej przedsiębiorstwa poprzez realizację wielokierunkowych i kompleksowych działań w wpływających na zmniejszenie zużycia energii w przedsiębiorstwie.

FPH Woźniak projekty unijne

Firma Produkcyjno Handlowa „Woźniak” Krzysztof Woźniak realizuje projekt „Badania celowe na rzecz opracowania roweru wyczynowo – rekreacyjno – rehabilitacyjnego z przełożeniami elektronicznymi”

Firma Produkcyjno-Handlowa „WOŹNIAK” Krzysztof Woźniak zrealizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Badania celowe na rzecz opracowania roweru wyczynowo – rekreacyjno – rehabilitacyjnego z przełożeniami elektronicznymi”

Celem projektu jest zwiększenie potencjału badawczo-rozwojowego, a tym samym przewagi konkurencyjnej FPH Woźniak na rynku krajowym

Realizacja projektu: Termomodernizacja budynku warsztatowo - gospodarczego firmy F.P.H. WOŹNIAK

Firma Produkcyjno-Handlowa WOŹNIAK Krzysztof Woźniak realizuje projekt pt. "Termomodernizacja budynku warsztatowo-gospodarczego firmy F.P.H. WOŹNIAK KRZYSZTOF WOŹNIAK" w ramach działania 5.1 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Cele projektu: Celem projektu jest osiągniecie wysokiej efektywności energetycznej przedsiębiorstwa poprzez realizację wielokierunkowych i kompleksowych działań w różnych dziedzinach wpływających na zmniejszenie zużycia energii wprzedsiębiorstwie Beneficjenta. Identyfikacja zestawu działań zwiększających efektywność energetyczną w przedsiębiorstwie Beneficjenta została dokonana na podstawie audytu energetycznego.

Planowane efekty: W ramach prac przygotowawczych Beneficjent zlecił wykonanie audytu, który umożliwił identyfikację zestawu działań zwiększających efektywność energetyczną w przedsiębiorstwie Beneficjenta. W ramach realizacji projektu Beneficjent przeprowadzi postępowanie na wybór wykonawcy w celu realizacji prac budowlanych mających na celu poprawę efektywności energetycznej w przedsiębiorstwie Beneficjenta.

Wartość projektu: 507 682,95PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 221 650,44PLN

FPH Woźniak projekty unijne

Rozeznanie rynku nr 2/SUXXI/2019 - dot. organizacji i przeprowadzenia studiów podyplomowych "Hotelarstwo, Turystyka, Żywienie i Gastronomia dla nauczycieli"

Przedmiotem zamówienia jest rozeznanie cenowe dotyczące organizacji i przeprowadzenia studiów podyplomowych "Hotelarstwo, Turystyka, Żywienie i Gastronomia dla nauczycieli" w ramach projektu "Szkoła Umiejętności XXI wieku" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata2014-2020, Oś Priorytetowa 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje, Działanie 12.4 Kształcenie zawodowe

Termin składania ofert upływa 23.01.2019 roku o godz.15.00.
Szczegółowe informacje w załączonych dokumentach.
Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych!
FPH Woźniak projekty unijne

Rozeznanie rynku nr 1/SUXXI/2019 - dot. organizacji i przeprowadzenia studiów podyplomowych "Żywienie człowieka i gastronomia dla 5 nauczycieli"

Przedmiotem zamówienia jest rozeznanie cenowe dotyczące organizacji i przeprowadzenia studiów podyplomowych "Żywienie człowieka i gastronomia dla nauczycieli w ramach projektu "Szkoła Umiejętności XXI wieku" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata2014-2020, Oś Priorytetowa 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje, Działanie 12.4 Kształcenie zawodowe

Termin składania ofert upływa 11.01.2019 roku o godz.15.00.
Szczegółowe informacje w załączonych dokumentach.
Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych!
FPH Woźniak projekty unijne

Szkoła Umiejętności XXI wieku

Od 1 stycznia 2019 w Branżowej Szkole Zawodowej I Stopnia wchodzącej w skład Szkoły Umiejętności w Lubartowie realizowany jest projekt „Szkoła Umiejętności XXI wieku”
Szkoła pozyskała dofinansowanie z Unii Europejskiej, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Fundusze Europejskie, działanie 12.4 Kształcenie zawodowe. Fundusze te przeznaczone zostaną na podniesienie jakości kształcenia zawodowego, zwiększenie kompetencji uczniów tym samym, zwiększenie szans na zatrudnienie. Wartość całkowita projektu wynosi 1 692 570,00 zł z czego dofinansowanie z Unii Europejskiej to 1 522 570,00 zł.
Projekt „Szkoła Umiejętności XXI wieku” realizowany będzie w okresie od 01.01.2019 do 31.12.2020 roku. Celem projektu jest zwiększenie szans na zatrudnienie Uczniów SU oraz podniesienie kompetencji Nauczycieli tym samym podniesienie jakości kształcenia w Branżowej Szkole Zawodowej I Stopnia oraz Technikum wchodzącej w skład Szkoły Umiejętności w Lubartowie m.in. poprzez specjalistyczne zajęcia i kursy kwalifikacyjne dla 75 Uczniów, szkolenia dla 5 Nauczycieli oraz doposażenie bazy dydaktycznej w/w szkół. Grupa w projekcie obejmuje uczniów z kierunków: technik mechanik, technik mechatronik, kucharz oraz mechanik.
W ramach działań przewidzianych w projekcie uczniowie placówki odbędą zajęcia specjalistyczne i kursy kwalifikacyjne min. zajęcia ze spawania metodami TIG, MAG, MMA, kurs na operatora koparko-ładowarki kończące się uzyskaniem zaświadczeń uprawniających do wykonywania zawodu, kurs na prawo jazdy kat. B, robotyka i programowanie robotów. Zaplanowane są również innowacyjne zajęcia dla uczniów w zawodzie kucharz min. zajęcia z zastosowaniem tradycyjnych receptur i procedur przygotowania posiłków w innowacyjnych technologiach z zastosowaniem drukarek 3D, Carving, cukiernik, catering- organizacja przyjęć okolicznościowych. W miesiące wakacyjne uczniowie odbędą płatne praktyki zawodowe u lokalnych i regionalnych pracodawców. Dzięki nim zdobędą praktyczne umiejętności w ramach wyuczonego zawodu, a tym samym będą lepiej przygotowani do podjęcia pracy po ukończeniu nauki.
Wizytówką szkoły będzie nowoczesne wyposażenie pracowni oraz dostosowane do aktualnej podstawy programowej materiały dydaktyczne. Uczniowie będą mieli okazję skorzystać z dodatkowych zajęć nauki zawodu, a zajęcia te odbywać się będą w kompleksowo wyposażonych, w ramach projektów pracowniach.

Szczegółowe informacje na temat projektu Szkoła Umiejętności XXI wieku dostępne są w biurze projektu w Firmie Produkcyjno-Handlowej „Woźniak” Krzysztof Woźniak oraz w sekretariacie Szkoły Umiejętności w Lubartowie.
FPH Woźniak projekty unijne

Zapraszenie do złożenia oferty cenowej

Zapraszamy do złożenia oferty cenowej w związku z prowadzonym przez Firmę Produkcyjno -Handlową Krzysztof Woźniak rozeznaniem stawki cenowej dot. organizacji i przeprowadzenia kursu obsługi Obrabiarek Sterowanych Numerycznie - Operator CNC realizowanych w ramach projektu "Szkoła Umiejętności" dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje, Działanie 12. Kształcenie zawodowe. Numer umowy o dofinansowanie RPLU.12.04.00-06-0032/16
Termin składania ofert upływa 27.12.2018 roku o godz. 15.00.
Serdecznie zapraszamy do składania ofert.
FPH Woźniak projekty unijne

Wybór generalnego wykonawcy na termomodernizację

Niniejszym Firma Produkcyjno-Handlowa WOŹNIAK Krzysztof Woźniak informuje, iż zakończyło się postępowanie na wybór generalnego wykonawcy na termomodernizację budynku szkoleniowo-usługowego oraz budynku magazynowo-warsztatowego w miejscowości Lisów, gmina Lubartów, woj. lubelskie w ramach Działania 5.1. Poprawa efektywności energetycznej przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Najkorzystniejszą ofertę przedstawiła firma UK 2 Polska Sp. z o.o.
FPH Woźniak projekty unijne

Rekrutacja uczestników ICT

W związku z realizacją Projektu "Szkoła Umiejętności współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje, Działanie 12.4 Kształcenie zawodowe rozpoczęta została rekrutacja uczestników.
Dokumenty rekrutacyjne dostępne są w biurze projektu, sekretariacie szkoły oraz poniżej

FPH Woźniak projekty unijne

Projekt - Poprawa efektywności energetycznej budynków firmy FPH WOŹNIAK

Firma Produkcyjno-Handlowa „WOŹNIAK” Krzysztof Woźniak realizuje projekt pt. „Poprawa efektywności energetycznej budynków firmy FPH WOŹNIAK Krzysztof Woźniak” w ramach działania 5.1 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Cele projektu: Celem projektu jest osiągniecie wysokiej efektywności energetycznej przedsiębiorstwa poprzez realizację wielokierunkowych i kompleksowych działań w różnych dziedzinach wpływających na zmniejszenie zużycia energii wprzedsiębiorstwie Beneficjenta. Identyfikacja zestawu działań zwiększających efektywność energetyczną w przedsiębiorstwie Beneficjenta została dokonana na podstawie audytów energetycznych. Projekt zostanie zrealizowany w ramach jednego zadania.

Planowane efekty: W ramach prac przygotowawczych Beneficjent zlecił wykonanie audytów, który umożliwił identyfikację zestawu działań zwiększających efektywność energetyczną w przedsiębiorstwie Beneficjenta. W ramach realizacji projekt Beneficjent przeprowadzi postępowanie na wybór wykonawcy w celu realizacji prac budowlanych mających na celu poprawę efektywności energetycznej dwóch budynków Beneficjenta.

Wartość projektu: 2 985 621,18 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 1 498 636,19 PLN
FPH Woźniak projekty unijne

Zapytanie ofertowe na wybór generalnego wykonawcy na termomodernizację budynku szkoleniowo-usługowego oraz budynku magazynowo-warsztatowego

Zapytanie ofertowe na wybór generalnego wykonawcy na termomodernizację budynku szkoleniowo-usługowego oraz budynku magazynowo-warsztatowego w miejscowości Lisów, gmina Lubartów, woj. lubelskie związane z realizacją projektu pt: „Poprawa efektywności energetycznej budynków firmy FPH WOŹNIAK Krzysztof Woźniak” w ramach Działania 5.1. Poprawa efektywności energetycznej przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.
W związku z realizacją projektu pt: „Poprawa efektywności energetycznej budynków firmy FPH WOŹNIAK Krzysztof Woźniak” w ramach działania 5.1. Poprawa efektywności energetycznej przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 niniejszym zapraszamy do złożenia oferty na roboty budowlane dotyczące:
  1. termomodernizacji budynku szkoleniowo-usługowego
  2. termomodernizacji budynku magazynowo-warsztatowego.

ul. Kopernika 38b 21-100 Lubartów
tel: +48 81 8552000
recykling, kasacja pojazdów: +48 730 314 421
email: info@wozniak.com.pl